ISUZU QKR F


XE TẢI ISUZU 2.4 TẤN - THÙNG KÍN

Tổng tải trọng: 4.990 (kg)
KT thùng hàng: 3580 x 1730 x 1870 (mm)


XE TẢI ISUZU 2.4 TẤN - THÙNG BẠT

Tổng tải trọng: 4.990 (kg)
KT thùng hàng: 3580 x 1730 x 1870 (mm)

XE TẢI ISUZU QKR CABIN - CHASSIS

Tổng tải trọng: 4.990 (kg)
KT thùng hàng:

ISUZU QKR H


XE TẢI ISUZU 2.9 TẤN - THÙNG LỬNG

Tổng tải trọng: 5.500 (kg)
KT thùng hàng: 4.300 x 1730 x 400 (mm)


XE TẢI ISUZU 2.9 TẤN THÙNG MUI BẠT

Tổng tải trọng: 5.500 (kg)
KT thùng hàng: 4.300 x 1730 x 1700 (mm)

XE TẢI ISUZU QKR - H CHASSIS

Tổng tải trọng: 5.500 (kg)
KT thùng hàng: